Vyhledat zájezd

Varování

Omlouváme se, ale není možné filtrovat více jak 10 destinací najednou.

Varování

Omlouváme se, ale není možné filtrovat více jak 5 typů zájezdů najednou.

Varování

Omlouváme se, ale není možné filtrovat více jak 5 akčních nabídek najednou.

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních a citlivých údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), dále zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „ZOOÚ“),

Uživatel těchto stránek jako subjekt údajů ve smyslu GDPR a ZOOÚ bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté iSTEP CE jako správci údajů na základě jednotlivých souhlasů se zpracováním budou iSTEP CE zpracovány výhradně za účelem uvedeným v jednotlivých udělených souhlasech, zejména však za účelem marketingovým. Marketingem se rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, a dále marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit naši nabídku Vaším potřebám a zkvalitnit poskytované služby. Osobní údaje získané na základě jednotlivých souhlasů budou zpracovávány po dobu pěti let.

Ochrana osobních údajů se řídí GDPR a ZOOÚ, kde jsou také upravena i práva subjektu údajů. Uživatel jako subjekt údajů má právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování jeho uložených dat. Za předpokladu dodržení požadavků stanovených v obecně závazných právních předpisech má také (i) právo na přístup ke svým osobním údajům, (ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů, (iii) právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů, (iv) právo namítat zpracovávání svých osobních údajů pro tento účel, (v) právo na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány nebo pokud odvolal svůj souhlas k jejich zpracování a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání, případně pokud se osobní údaje zpracovávány nezákonně. Stejně tak má Uživatel jako subjekt údajů v případě splnění stanovených podmínek i právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat své osobní údaje, které správci dobrovolně poskytl, a to v elektronické formě, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v této souvislosti může využít své právo na přenos těchto údajů k druhému správci, pokud bude takový přenos technický možný (právo na přenositelnost údajů).

iSTEP CE informuje uživatele o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu zákazníka s iSTEP CE jako správcem:

  • písemně na adrese sídla správce uvedené výše
  • písemně prostřednictvím emailové adresy: info@travelportal.cz
  • telefonicky na tel. č.: 234 121 121

V případě, že si u iSTEP CE uplatňuje subjekt údajů některé z práv subjektu údajů podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a ze žádosti subjektu údajů nelze ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že má iSTEP CE oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazuje si iSTEP CE právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.

Uživatel jako subjekt údajů má právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, při podezření, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnou legislativou.

Uživatel dále bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté na základě smlouvy o zájezdu a v souvislosti s uzavřením smlouvy o zájezdu jsou poskytovány cestovní kanceláři pořádající zakoupený zájezd jako správci osobních údajů. Osobní údaje poskytnuté na základě smlouvy o zájezdu za účelem realizace smlouvy o zájezdu tak budou dále zpracovávány správcem v rozsahu a způsobem dle GDPR a ZOOU. Bližší informace zpracovávání osobních údajů správcem a kontaktní údaje správce jsou uvedeny ve všeobecných podmínkách správce a/nebo na jeho webových stránkách.

Uživatel jako subjekt údajů vyplněním a odesláním objednávky se zpracováním osobních údajů výslovně souhlasí, a současně prohlašuje, že je zplnomocněn souhlas udělit i jménem všech osob uvedených na smlouvě o zájezdu, které současně bude Uživatel o předání jejich osobních údajů a o obsahu poučení od iSTEP CE informovat. Uživatel rovněž vyplněním a odesláním objednávky potvrzuje, že osobní údaje poskytnuté na těchto stránkách jsou správné. V případě jakýchkoli změn, je Uživatel povinen tyto iSTEP CE oznámit.

Povinnost Uživatele poskytnout iSTEP CE potažmo cestovní kanceláři osobní údaje nevyplývá z žádného právního předpisu. Jedná se však o požadavek vyplývající z účelu smlouvy o zájezdu, neboť bez poskytnutí osobních údajů smlouva o zájezdu nemůže být uzavřena ani plněna.

iSTEP CE prohlašuje, že osobní údaje zpracovává pouze na výše uvedené účely a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a příslušnými právními předpisy EU, a to za použití odpovídajících technických, organizačních a bezpečnostních opatření.

Proč s námi na dovolenou?

  • Aktuální seznam zájezdů
  • U nás víte, s kým jedete
  • Rychlé vyřízení
  • Porovnávač zájezdů

Neváhejte a vyberte si i Vy svou krásnou dovolenou!

Egypt od 6 790 Kč
Bulharsko od 5 990 Kč
Tunisko od 5 990 Kč
Itálie od 4 690 Kč

všechny nabídky

Buďte informovaní o novinkách první!

Přihlaste se k odběru nových zájezdů e-mailem.

Máte dotaz nebo potřebujete poradit?

Napište nám a my se Vám ozveme.

Nedávno prohlížené

Zobrazit nedávno prohlížené (0) Vymazat